• Vervoerregio Limburg

    Limburgers kunnen meedenken over
    nieuw mobiliteitsplan voor Vervoerregio Limburg
    Geef jouw feedback

Al 242 bijdragen

Geef je bijdrage!

Al 196 stemmen

Bekijk alle ideeën

Jullie bijdragen

Denk tot en met 30 oktober mee na over de toekomstvisie op de mobiliteit in de Vervoerregio Limburg.

Geef jouw feedback over het mobiliteitsaanbod en jouw ideeën om te komen tot een meer duurzame mobiliteit in Limburg

Vervoerregio Kortrijk

Aanpak