• Vervoerregio Limburg

    Limburgers kunnen meedenken over
    nieuw mobiliteitsplan voor Vervoerregio Limburg
    Bekijk alle feedback

Al 254 bijdragen

Geef je bijdrage!

Al 207 stemmen

Bekijk alle ideeën

Jullie bijdragen

Tot en met 30 oktober kon je mee nadenken over de toekomstvisie op de mobiliteit in de Vervoerregio Limburg.

We verzamelden jouw feedback over het mobiliteitsaanbod en jouw ideeën om te komen tot een meer duurzame mobiliteit in Limburg

Vervoerregio Kortrijk

Aanpak