Ondersteunend consortium

Vervoerregio Limburg wordt ondersteund door de Maatschap STG. Sweco, The New Drive en Goudappel Coffeng bundelen hun krachten om de state-of-art expertise op vlak van proces en inhoud te leveren. Naast deze consortiumpartners zijn Rebel Group Advisory Belgium, Levuur en Connect als onderaannemers betrokken in ons team. The New Drive verzorgt de projectleiding in Vervoerregio Limburg en staat samen met Levuur in voor het participatieproces. Ze dragen als ontwerpers en begeleiders van het proces zorg voor draagvlak bij alle relevante stakeholders en het bestuur, de opzet en begeleiding van werksessies en voor de vertaling in aansprekende (bestuurlijke) producten. Sweco, Goudappel Coffeng en Rebel Group Advisory Belgium dragen zorg voor de inhoudelijke kwaliteit op het gebied van openbaar vervoer, fiets, voetganger, auto (personen en vracht), bereikbaarheid, ruimtelijke- en economische ontwikkeling en maatschappelijke kosten-batenanalyses. Zij zijn verder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (modelmatige) analyses, de beleidsmatige conclusies en de grafische vertaling ervan naar aansprekende beelden. Bij dit laatste doen we ook beroep op Connect, samen met hun expertise in strategische communicatie. Onze ervaring leert dat we met onze mix van expertises en ervaringen gezamenlijk veel meerwaarde genereren.