Jouw feedback maakt Limburg nog beter!

Denk tot en met 30 oktober mee na over de toekomstvisie op de mobiliteit in de Vervoerregio Limburg.

De input van de Limburgers wordt meegenomen in de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan 2030 – 2050. Dat plan legt de toekomstige mobiliteitsvisie voor alle vervoersmodi (auto, fiets, openbaar vervoer en logistiek vervoer) voor heel Limburg vast.

Alle Limburgers kunnen deelnemen aan deze bevraging over het toekomstige mobiliteitsnetwerk van Limburg. Al deze input nemen we mee om toekomstscenario’s te maken. We zoeken dus nu zo breed mogelijke input om alle opties goed te kunnen onderzoeken. Daarna nemen we een volgende stap en gaan we concrete acties formuleren die nodig zijn om het toekomstscenario te realiseren.

Kies hieronder het thema waar je met ons over wil nadenken:

  • mobiliteitsaanbod: jouw ideeën en wensen over het netwerk van openbaar vervoer, wegen, fiets en logistiek;
  • gedragsverandering: stel je je in plaats van 5 personages en deel jouw ideeën om hen te stimuleren zich duurzaam te verplaatsen.

Selecteer een thema. Je kan steeds terugkomen om over alle thema's feedback en ideeën te geven.