Knelpuntenkaart logistieke stromen

Terug naar overzicht knelpunten

 

 

Klik op de kaart om deze te vergroten. Welk bovenlokaal knelpunt hebben we hier over het hoofd gezien? Hou zou jij dit knelpunt oplossen? We zijn daarbij op zoek naar knelpunten en feedback van bovenlokaal belang.

Goederenverkeer op het multimodale net

Het goederenverkeer is een mix van doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Doortochten doorheen kernen worden vaak gebruikt als ontsluitingsroute voor bedrijventerreinen, ondanks het feit dat ze hierop niet zijn voorzien. Een goede inbedding in het mobiliteitsnetwerk van deze economische functies is cruciaal om de leefbaarheid van de regio te verzekeren. Het overgrote deel van de bedrijventerreinen blijkt goed gepositioneerd te zijn in het multimodale netwerk. Dit netwerk is het sterkst uitgebouwd in het midden en zuiden van de regio, hoewel de spoorcapaciteit beperkt is tussen Hasselt en Sint-Truiden en Hasselt en Luik. In het Noorden zorgt de capaciteitsbeperking van de sluizen voor een beperkte toegang van grotere schepen zoals de sluis te Lommel en de sluizen Bocholt en Lozen. De bedrijventerreinen in de omgeving van Hechtel-Eksel, Peer en Oudsbergen in het noorden en Sint-Truiden en Riemst in het zuiden zijn enkel via de weg bereikbaar. Dit goederenverkeer over de weg brengt uitdagingen met zich mee op vlak van verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, luchtkwaliteit, etc.

Op het netwerk zelf dient men verder te werken aan het wegwerken van missing links in het internationale multimodale netwerk. Het verhogen van de bruggen van het Albertkanaal, wat mogelijk maakt om in de toekomst 4 containers te stapelen, is hiervan een sterk voorbeeld. Industrie die enkel ontsloten is via de weg vormt een knelpunt voor een modal shift. Een modal shift is echter niet louter een kwestie van goede infrastructuur. Veel goederenstromen kennen uitdagingen om te shiften van wegtransport naar een alternatief. Daarnaast zijn er verspreid over de provincie verschillende bedrijventerreinen die vaak kleiner zijn in omvang en verspreid liggen in de ruimte. Daardoor is de consolidatie van vracht vaak moeilijk. Bovendien is het de vraag of de hier gevestigde activiteiten van die aard zijn dat ze in aanmerking komen voor een modal shift (bijvoorbeeld als het om fruittelers of daaraan gerelateerde bedrijvigheid gaat). De vraag is dan of het wel realistisch is om hier een modal shift te verwachten.

Het is voor de regio van uiterst belang om de vlotte en doordachte doorstroming van goederenverkeer op het multimodale netwerk te verzekeren. Dit om de economische ontwikkeling in de regio te versterken, maar ook om de leefbaarheid van de regio te vrijwaren. Om dit te verwezenlijken horen ovenstaande flessenhalzen in het netwerk benaderd te worden met oog op de vlotte doorstroming binnen de regio.