Knelpuntenkaart openbaar vervoer

Terug naar overzicht knelpunten

 

 

 

Klik op de kaart om deze te vergroten). Welk bovenlokaal knelpunt hebben we hier over het hoofd gezien? Hou zou jij dit knelpunt oplossen? We zijn daarbij op zoek naar knelpunten en feedback van bovenlokaal belang.

 

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid

Een groot gedeelte van Limburg is niet aangesloten op een spoornetwerk. Daarnaast is het buslijnennet hoofdzakelijk opgebouwd uit scholierenvervoer. Op een beperkt aantal plaatsen zijn doorstromingsmaatregelen genomen, maar vaak staat de bus in dezelfde rij als de auto aan te schuiven en vormt de bus geen aantrekkelijk alternatief.

Het beperkte aantal spoorverbindingen in combinatie met een lage frequentie resulteert in een slechte concurrentiepositie van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto gezien men voor deze grote afstanden te lang onderweg is met de bus. Enkele ontbrekende spoorrelaties kunnen ondervangen worden door de aanleg van spartacuslijnen en door capaciteitsuitbreidingen van het spoorwegennet. De reeds bestaande spoorlijnen Oriëntatienota 75 bieden mits optimalisaties in capaciteit en frequentie een goed alternatief voor enkele belangrijke relaties in het autoverkeer zoals bijvoorbeeld de verbindingen tussen Hasselt en Brussel / Antwerpen en Landen en Brussel.

Aanvullend aan deze spoorlijnen dient het openbaar vervoer met bussen basisbereikbaarheid te bieden. De transitie van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid wordt momenteel uitgewerkt. Hierbij geldt dat iedereen nog steeds zijn/haar bestemming zal bereiken, maar moet daarvoor niet exclusief vertrouwen op het openbaar vervoer. Tal van alternatieven dienen zich aan, zoals deelfietsen- of wagens, om de zogenaamde ‘last mile’ mee af te leggen. Het toekomstig netwerk van de Provincie Limburg bevestigt grotendeels de verbinding tussen de kernen met een goede knooppuntwaarde en goed voorzieningenniveau. Als men voortransport met de fiets wil stimuleren, zal de fietsinfrastructuur richting knooppunten van openbaar vervoer een rol spelen. Het volledige bovenlokale fietsnetwerk zal hierin een rol kunnen spelen. Daarnaast dient niet enkel de verbinding tussen de knooppunten maar ook de verbinding tussen het ondergelegen netwerk en de knooppunten voorzien worden. Voor vervoersarme regio’s zoals Noord-Oost Limburg zal een investering in openbaar vervoer echter ook noodzakelijk blijven om de auto-afhankelijkheid van goed voorziene kernen te doen dalen. Bijvoorbeeld, Bree is een goed voorziene kern met een lage ontwikkelingskans door de beperkte knooppuntwaarde. De geplande fietssnelweg alleen zal dat niet sterk veranderen. In het Spartacusscenario kan de knooppuntwaarde bijvoorbeeld verbeteren door een goede busaansluiting (of fiets) naar de Spartacus-halte in Peer-Wijchmaal. Deze Spartacusstudie wordt herzien in het kader van het complex project NZL. De haltevernoeming is dus onder voorbehoud en bij wijze van voorbeeld.