Fietsverkeer - kaart

Moet de kaart van het bffrn niet herzien worden nav wat de heer Willy Miermans voorstelde omtrent het verlaten van de koppeling van fietsverbindingen op gewestwegen? Ik vind dat hij daar wel een punt heeft. Functionele fietsroutes kunnen best losgekoppeld worden van de gewestwegen en via alternatieve routes lopen.