Fietsverkeer - kaart

De bovenlokale fietsverbinding Tongeren-Kortessem-Hasselt loopt volledig over de steenweg N20. Deze route is erg fietsonvriendelijk en gevaarlijk (aanliggende, te smalle fietspaden en te druk gemotoriseerd verkeer). Een alternatieve bovenlokale fietsroute bestaat niet voor dit traject.

Een alternatieve bovenlokale fietsroute uittekenen en inrichten vanuit Hasselt parallel aan de N20: - tot Rapertingen: Singelbeekstraat-Rapertingenstraat-Bieststraat: ook schooltraject, maak duidelijke infrastructurele keuzes pro fietser (fietsstraat? knip? wegwerken gevaarlijk punt aansluiting Rapertingenstraat-Bieststraat) - tot Wimmertingen: Melbeekstraat-Mombeekdreef-Molenvoetweg- veilige oversteek thv Herkerstraat-vrijliggende fietspaden op N20 tot Herbroekstraat - tot Kortessem: Herbroekstraat-Kapelstraat-Omstraat