Fietsverkeer - kaart

De kaart laat helaas niet toe om voldoende te vergroten om alle details van de routes te zien. De meeste routes lijken de huidige “auto”wegen te volgen. Om veilig te fietsen worden hopelijk enkel fietspaden aangelegd, die VOLLEDIG gescheiden zijn van het autoverkeer. Sowieso blijft dan nog de gezondheid van de fietser belaagd. Loop maar eens in een bos of langs een autosnelweg. Je zal het verschil wel voelen. Enkele specifieke suggesties voor de verbinding Hoeselt - Diepenbeek en Hoeselt - Tongeren. Hoeselt - Diepenbeek zou een licht andere route kunnen volgen door aan te sluiten op de fietssnelweg Bilzen-Diepenbeek in Beverst (Schoonbeek). De route Hoeselt - Schoonbeek via de Onze-Lieve-Vrouw-Parochie zou dan slechts gedeeltelijk moeten verbeterd worden en gedeeltelijk aangelegd. Hoeselt - Tongeren kan ook via de verkavelingswegen (fietsenknooppunten) via Werm. Deze recreatieve route loopt quasi parallel aan de N730. Deze route eventueel uitbouwen voor functioneel fietsen en mogelijke veiligheidsknelpunten en/of -risico’s wegwerken is mogelijk haalbaarder dan ooit een voldoende breed fietspad aan te leggen langs deze gewestweg. De huidige fietssuggestiestroken suggereren een valse veiligheid voor de fietser.

AANGEPAST: De huidige fietssuggestiestroken suggereren een valse veiligheid voor de fietser. Stop met die suggestiestroken, tenzij voor overgangen tussen fietspaden en de “auto”weg aan te geven. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden: Als je al een fietspad op deze manier aangeeft, doe dat dan enkel als de breedte ook veilig fietsen toelaat! Dikwijls zijn ze nauwelijks zo breed als een fietsstuur. Soms bestaande uit verschillende ondergrond (asfalt en betonnen afwateringsboord). Een behendige fietser zal zich nog wel weten te redden. Een 70 plusser of een rolstoelplateaufietser riskeert ongevallen of zal op de weg gaan rijden om veiliger te rijden. Stop ook met te smalle voetpaden met hoge borduren op bruggen in te kleuren als fietspad. Zelf getuige geweest van fietster, die van het fietspad viel. Kon haar gelukkig veilig stellen voor het aankomend autoverkeer. Met vriendelijke groeten, Joseph Biesmans Joseph.biesmans@icloud.com GSM: +32 468 19 44 15