Openbaar vervoer - kaart

Op de knelpuntenkaart van het autoverkeer staat de Hasseltweg tussen het rondpunt aan de Landwaartslaan en de Westerring aangegeven als doorstromingsknelpunt. Ik kan dit beamen door de lange files die ik daar regelmatig zie staan (tot meer dan 800m aanschuiven of 5 minuten volgens Google Maps op zaterdag voormiddag). Deze doorstromingsproblemen lijken mij sterke gevolgen te hebben voor de stiptheid van het openbaar vervoer.

Ik zie meerdere mogelijkheden die hiertoe kunnen bijdragen: - Voorzien van busbanen: daar waar er ventwegen zijn, de hoofdweg voorzien als busbaan (Hasseltweg, gelijkaardig kan dit ook op Genkersteenweg in Hasselt). Daar waar 2x2 baanvakken zijn, 2x1 baanvak busbaan maken. - Van de Genkersteenweg/Hasseltweg/Europalaan een lokale weg Type 1 in plaats van een secundaire weg maken, waardoor er mogelijk minder doorgaand verkeer passeert en dit eerder afgeleid kan worden naar de primaire weg ten zuiden van het Albertkanaal. Als routeplanners/GPS hiermee rekening moeten houden zal dit er op termijn ook toe leiden dat minder mensen langs deze weg gestuurd worden.