Openbaar vervoer - tekst

Hou bij het uitwerken van het kader voor Limburg ook rekening met mensen in armoede en minder mobielen. Betaalbaar en voldoende beschikbaar openbaar vervoer dat stipt rijdt, is nodig voor werk, school, dienstverlening, … Functioneel fietsroutenetwerk in Limburg moet primeren boven het toeristische fietsnetwerk. Vervoer op maat als vangnet moet een volwaardige uitwerking krijgen. Ook voor wie de 2 km first en last mile niet zelfstandig kan overbruggen of voor wie deel)fietsen, (deel)auto’s en steps (dikwijls onhaalbaar en onbetaalbaar zijn. Het beperkt aantal spoorverbindingen in combinatie met een lage frequentie is voor al wie afhankelijk is van het openbaar vervoer (waaronder veel mensen in armoede) een groot probleem. Dit vraagt bovendien voldoende en goed uitgebouwde mobipunten met toegankelijke, betaalbare en gebruiksvriendelijke manieren om de first en last miles te overbruggen. Als zeer landelijke vervoersregio heeft Limburg bovendien een slecht ontsloten buslijnennet en sporennetwerk waardoor de last mile soms +2 km zal zijn Het aanvullend zijn van het sporennetwerk en buslijnennet mag niet als gevolg hebben dat mensen met enkel een lijn abonnement niet meer overal geraken. Een nieuw aan te schaffen treinkaart is een extra kost waarvoor een alternatief of een tegemoetkoming voorzien moet worden. Voorstellen: gebruik van mobipunten met huidige trein- of busabonnementen & algemene mobiliteitspas met toegang tot alle openbaar vervoer gedurende een bepaalde periode