Autoverkeer - kaart

Rijksweg

De Rijksweg snijdt doorheen vele kernen en rustige gebieden als 1 van de noord-zuidverbindingen in Limburg (zoals ook de N76, N74/N715 en de N72). Mogelijk een drastische oplossing, doch verdere groei van het autoverkeer is op deze as(sen) niet gewenst: onderzoek om, toch zeker ter hoogte van de kernen, de rijbaan van een 2x2 af te bouwen naar een 2x1 met vrijliggende busbanen. De snelheid en betrouwbaarheid van het OV stijgt gevoelig waardoor dit een interessanter alternatief wordt voor de auto. Er zijn ook al onderzoeken genoeg geweest naar de effecten hiervan; ook voor auto's betekent dit (op termijn) een verbetering van de doorstroming. De verkeersleefbaarheid in de kernen wordt eveneens verhoogd. Conflicten aan kruispunten kunnen beter beheerst worden. Onderzoek of het eventueel nodig is om de busstroken als spitsstroken in te schakelen op tijdstippen/locaties waarop dit noodzakelijk zou zijn, met ook handhaving d.m.v. ANPR-camera's (gekoppeld aan trajectcontroles?). Locaties waar dit nodig zou zijn denk ik aan afritten van autosnelwegen opdat er geen vertraging tot op de autosnelweg ontstaat. We hebben een goed fietsnetwerk in Limburg, doch zolang het wegennet als even goed of zelfs beter wordt ervaren, zullen we nooit een modal shift bewerkstelligd krijgen. Kleine ingrepen in wijken hebben weinig tot geen invloed op de vervoerskeuze wanneer de route over de Rijksweg (en gelijkaardig) voert. Met het oog op Vision Zero moeten we het grootste gevaar aanpakken: de auto.