Autoverkeer - tekst

Deze tekst is erg fatalistisch. Een suggestie om dit aan te passen. Andere titel: "De auto krijgt een aanvullende rol in mobiliteit" Aanvullende paragrafen: Door strategisch in te zetten op het wegwerken van knelpunten op primaire en secundaire wegen kan de doorstroming van het auto- en logistiek verkeer bevorderd worden. Op primaire wegen gaat bijzondere aandacht naar de reductie van het aantal kruispunten. Op korte tot middellange termijn is de doelstelling om enkel nog kruispunten of rondepunten te voorzien met secundaire wegen. Voor kruisingen van primaire wegen met lokale wegen wordt ingezet op afschaffen van de kruising of omvorming naar op- en afritten en/of een ongelijke kruissing (tunnel of brug). Als behoud van een kruising met een lokale weg gewenst is, kan overwogen worden om deze (plaatselijk) om te vormen tot een secundaire weg voor bv. ontsluiting van bedrijventerrein zonder kruising woongebied. Omgekeerd zal men ook bekeken of een secundaire weg die op beperkte afstand (< 3 km = +- 5min à 70km/u h/t) parallel loopt met een primaire weg kan omgevormd worden tot een lokale weg wanneer deze een meer lokale invulling heeft gekregen door toenemende bewoning langs (parallelwegen van) de weg en/of grote hoeveelheid baanwinkels of dienstverlenende bedrijven. Een goede plaatsing van mobipunten met co-working plekken voor telewerk (in bv. stadscentra of bedrijventerreinen met ov) kan een modale shift voor meer mensen mogelijk maken en de woon-werk afstand beperken.