Logistieke stromen - kaart

Bovenlokaal vrachtverkeer door het centrum van As en Niel-bij-As (zowel vanuit Oudsbergen (Industriezone, Sentower Park,..), Lanklaar (Kiezelgroeve) als Maaseik).

het mobiliteitsplan van de gemeente As heeft als actie opgenomen een bovenlokaal cordon op te maken voor het weren van doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen van de eigen en omliggende gemeentes. Dit werd reeds doorgesproken met de omliggende besturen. Echter was hiervoor een bovenlokaal kader noodzakelijk (Routeplan zwaar vervoer) om dit verder op poten te zetten.