Logistieke stromen - kaart

Lommel Kristalpark III: transitzone schip en transitzone trein Er is vandaag interesse van logistieke bedrijven uit de regio om gebruik te maken van overslag via het spoor. UIt contacten met Infrabel blijkt dat het spoorplatform ongelukkig ligt. Het platform ligt ten noorden en zou ten zuiden van de hoofdspoorlijn moeten liggen om een vlotte exploitatie mogelijk te kunnen maken. Bedrijven op Kristalpark I en II die aan een aftakking liggen van spoorlijn L19, kunnen daar geen gebruik van maken omdat er nieuwe wissels en seininrichting nodig zijn tussen het afgetakt spoor en de hoofdlijn. Er is een grote achterstand in de planning bij de leveranciers aan Infrabel voor de installatie van de wissels. De achterstand zou oplopen tot een termijn van 1,5 jaar. Bijkomend is er nog het probleem dat spoorlijn L19 een enkelvoudige lijn is met 1 passagierstrein per uur. Wil je daarnaast nog een goederentrein, dan zijn er maar een beperkt aantal slots per dag mogelijk ( rekening houdende dat een goederentrein meer tijd nodig heeft om in- en uit te laden). Voor de transitzone voor overslag via water zit je met een beperkte diepte en dus een beperkt gabarit van schepen ( = kleinere schepen en dus kleinere tonnages) waardoor overslag via het water niet competitief is ten aanzien van vrachtvervoer via de weg.

Samenwerking met Infrabel en De Vlaamse Waterweg om de multimodale ontsluiting op Kristalpark III gezamenlijk aan te pakken.