Logistieke stromen - kaart

Vanuit de gemeente Lummen willen we opmerken dat knelpunt 3, vrachtverkeer door woonweefsel, zich ook voordoet in Rekhoven en Genenbos. Het betreft vrachtwagens van en naar de industriezones aan het Albertkanaal.

Ontsluitingsroute naar oprit 26 bis van de E313 ? Vrachtroutenetwerk ?