Kaart aanbod logistiek

Het binnenvaartnetwerk, en dan vooral het Albertkanaal, is het meest cruciaal aangezien ik zeer veel verwacht van binnenvaart in de toekomst. Zeker gezien het feit dat autonome binnenvaart al in de zeer nabije toekomst mainstream kan worden, en gezien de verwachte verkeershinder rond Antwerpen owv de Oosterweelwerken verladers zal doen nadenken over alternatieven.

Vrachtvervoer door de lucht wordt niet meegenomen. Vandaag kennen we dit nog niet rechtstreeks binnen Limburg, maar met de opkomst van drones in het tijdsframe van dit plan kan wel verwacht worden dat vrachtvervoer op een of andere manier een rol kan gaan spelen. Daarom zou Droneport bij Sint-Truiden eventueel kunnen aangeduid worden als multimodaal bedrijventerrein, aangezien dit de meest waarschijnlijke locatie is van waaruit vrachtvervoer door de lucht in substantiële hoeveelheden zou kunnen plaatsvinden.