Kaart aanbod logistiek

Wegverkeer: • N71 (Neerpelt) • N78 en E314 (oude bunders - Maasmechelen) • Verbreding E313 en E314 over heel Limburgs grondgebied o Meenemen in planning huidige verbreding tot in Genk o Bovenop gerealiseerde stroken Klaverblad • Aansluiting E40 (Sint-Truiden) • Noord-Zuidverbinding + voorlopige maatregelen op korte termijn om situatie in tussentijd te verbeteren o Ontsluiting industrieterrein Centrum-Zuid effectief realiseren als voorlopige compenserende maatregel o In combinatie met verbreding E314 • Ontsluiting zone Reigersvliet bij realisatie nieuwe gevangenis Leopoldsburg Het spoor: • Spartacus lijn 1 (Hasselt-Maastricht) en 2 (Hasselt-Maasmechelen) uit te voeren door De Lijn • Lijn 3 (Hasselt – Noord-Limburg) door Werkvennootschap • Ijzeren Rijn met overslag in Lommel o Afsluiten drielandenakkoord rond 3RX-tracé Waterwegen: • Verhoging bruggen Albertkanaal (masterplan is in uitvoering, maar vertraagde afronding in 2022 moet gehaald worden) • Moderniseren Blauwe Kei • Moderniseren Kempische kanalen

- Volledige ontwikkeling van de ENA-gebieden om maximaal transport over het water te faciliteren. - Verbreding van de E313 en E314 naar 2x3 rijvakken, enkel spitsstroken zijn een korte termijn-oplossing
• Tekort aan vrachtwagenparking & -faciliteiten in regio’s Halen, Herk-de-Stad, Alken, Nieuwerkerken & Tongeren • Herinrichting verbinding Lanaken-Maasmechelen (N78) & Hasselt-Diest (N2) door slimme verkeerslichten, ondertunneling,… • Verhoging brug Kempische Steenweg (Hasselt) budgettair voorzien in Masterplan Albertkanaal koppelen aan ontsluiting Corda Campus en oostelijke verbreding Ringweg Hasselt • Station Corda als proeftuin voor station van de toekomst, Hal A van de Corda campus ombouwen tot experimenteel station dat inzet op innovatie en digitalisering • Hasselt: Parking Grenslandhallen biedt vandaag oplossing voor Studentencampus Elfde Linie van Hogeschool PXL – Universiteit Hasselt – Go! Next. Verbinding van Grenslandhallen naar de campus kan gerealiseerd worden door het koppelen van een shuttle op de bedding die in aanleg is voor het Spartacusproject.