Hoe stimuleren we Sander om zich duurzaam te verplaatsen?

Het afstandsonderwijs is alvast een factor. Daarnaast is een hoge amplitude en frequentie van de openbaar vervoer bediening aan de campus en in Pelt van groot belang (en dit op de belangrijke tijdstippen van de dag: voor en na de les). Het voorzien van een mobipunt op de locaties met een hoge aantrekkingskracht (zoals een campus) bevorderen het gebruik maken van deelsystemen voor het afleggen van de first- en last mile. Als men incentives ontwikkelt voor de alternatieve vevoersmodi die de financiële aantrekking bevorderen kan men ook zorgen voor een mental shift (als men de reële kost van het parkeren uitrekent dan wordt dat ook duidelijk).

Het verspreiden van de informatie op de platforms die gangbaar zijn binnen die leeftijdsgroep en dit binnen de campus is aangewezen.
De financiële incentives hebben een grote aantrekkingskracht. Als voorbeeld: de NMBS heeft recent een gratis vervoersticket aangeboden aan alle Belgen in tijden van Corona als incentive, dit was een groot succes en zou ook een denkpiste kunnen zijn voor "al" het openbaarvervoer. Zo zou een elke 1ste jaar student een gratis abonnement moeten kunnen verkrijgen dat geldig is op trein, tram, spoor, sneltram, deelfiets...
Het studenten parlement heeft zelf een initiatief genomen, zo is de bereikbaarheid van de campus een mobiliteitskwestie die ook wordt onderzocht door de gebruikers zelf. In dit geval zou dus de projectondersteuner of de mobiliteitsadviseur van de campus en zijn afdeling een inspirerende ambassadeur kunnen worden.