Hoe stimuleren we Rita om zich duurzaam te verplaatsen?

haar auto zo duur maken dat ze die niet meer wenst te gebruiken... Auto's die weinig kilometers doen, kunnen goedkopere verzekering krijgen, maar zouden moeten bestraft worden omwille van teveel korte verplaatsingen ...